Regionalny Plan Transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030

Temat

-

Typ dokumentu

-

Szczegóły

W dniu 21 lutego 2024 r. - Uchwałą nr 8629/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przyjęty został Regionalny Plan Transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030, który określa spójny system kompleksowego planowania rozwoju transportu na poziomie regionalnym i zapewnia funkcjonowanie multimodalnego mapowania istniejącej i planowanej infrastruktury.

Załączniki

Regionalny Plan Transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030.pdf

Plik PDF28.56 MB